کل نماهای صفحه

۱ آبان ۱۳۹۴

افشاگري ويكيليكس در رابطه با جنگ آمريكا در سال 2010در عراق وجنايات ايران ونوري مالكي در مماشات وچشم پوشي هاي آمريكا موقع ويكيليكس يفضح نوري المالكي و شيعة العراق

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر