کل نماهای صفحه

۲۴ مهر ۱۳۹۴

برجام #هسته اي وسرانجام خامنه اي ونظام وجام زهر#(قسمت سوم) - يك بررسي كارشناسانه -105 مورد محدودیت مستند به «برجام».

برجام #هسته اي وسرانجام خامنه اي ونظام وجام زهر#(قسمت سوم) - يك بررسي كارشناسانه -105 مورد محدودیت مستند به «برجام».


105 مورد محدودیت مستند به «برجام».
بررسي كارشناشانه از ابراهيم كارخانه اي رئيس كميسيون مجلس


ج- محدودیت در آب سنگین اراک و تاسیسات هسته ای فردو
60.باز طراحی و بازسازی اساسی راکتور آب سنگین اراک نسبت به طراحی اولیه و نگهداری قلب آن در داخل کشور
61.تأیید غیرقابل استفاده بودن قلب بتن ریزی شده آب سنگین اراک توسط آژانس
62.انتقال مادام العمر سوخت مصرف شده راکتور باز طراحی شده اراک به خارج از کشور
63.ممنوعیت تزریق گاز اورانیوم به دو آبشار سانتریفیوژ قادر به چرخش (348دستگاه) در فردو به مدت 15 سال برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار
64.ممنوعیت چرخش 4 آبشار سانتریفیوژ (696) مستقر در فردو و نگهداری آنها در حالت سکون
65.کاهش 50 درصدی قدرت راکتور آب سنگین اراک از 40MW  به 20MW
66.تأخیر چندین ساله در اتمام و بهره برداری از نخستین راکتور بومی ایران بعلت دوره طولانی مدت نوسازی آن
67.محدود کردن کلیه اقدامات در رابطه با بازطراحی راکتور آب سنگین اراک منوط به تأیید کمیسیون مشترک
68.عدم حفظ هویت آب سنگین اراک باتوجه به تغییر سوخت آن که هویت اصلی راکتور را تعیین می‌کند
69.ممنوعیت ساخت راکتور تحقیقاتی مورد نیاز کشور به مدت 15 سال
70.ممنوعیت انباشت فراتر از نیاز آب سنگین به مدت 15 سال و فروش تمامی آب سنگین باقی مانده در بازارهای بین المللی
71.موافقت با نظارت آژانس بر آب سنگین ذخیره شده و تولید شده از کارخانه آب سنگین اراک
72.تبدیل دژ مستحکم تأسیسات هسته ای فردو به یک آزمایشگاه عادی مواد غیر هسته‌ای (پایدار)
73.حذف دو سوم سانتریفیوژها و زیرساختهای مربوطه در فردو
74.محدودیت در نحوه استفاده از سکوهای مستقر در فردو
75.ممنوعیت غنی‌سازی در فردو و منع ورود مواد شکافت پذیر به مدت 15 سال
76.بازرسی و نظارت مستمر و در صورت درخواست بصورت روزانه از فردو علیرغم منع هرگونه فعالیت غنی‌سازی به مدت 15 سال
د- تشدید بازرسی و نظارت
77.اعمال نظارت های 10، 15، 20 و 25 ساله فراتر از دوره زمانی 8 ساله که می بایست طی آن صلح آمیز ماندن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط آژانس اعلام گردد.
78.اعمال اقدامات شفاف‌ساز به مدت 15 سال با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوریهای نظارتی
79.اجرای بی‌قید و شرط پروتکل الحاقی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی
81.نظارت بر انتقال کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولید شده در ایران و یا بدست آمده از هر منبع دیگر به کارخانه UCF اصفهان به مدت 25 سال
82.نظارت بر جایگزینی سانتریفیوژها و زیرساخت‌های انبار شده با سانتریفیوژهای خراب شده به مدت 15 سال
83.ارجاع پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت درصورت ممانعت از دسترسی به فعالیت‌های اعلام نشده و مورد ادعای آژانس که طی فرآیندی 24 روزه درصورت عدم اجراء از سوی ایران، موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌گردد.
84.ایجاد کانال خرید تأیید شده توسط شورای امنیت در چارچوب اهداف برنامه جامع اقدام مشترک که محدودیت‌های شدید بازرسی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال نموده و راه جدیدی را برای توطئه می‌گشاید.
85.استثناء نکردن دسترسی به اماکن نظامی و امنیتی و اسناد و دانشمندان علیرغم هشدارهای صریح رهبری و مصوبه مجلس که درصورت درخواست آژانس و مخالفت جمهوری اسلامی ایران موضوع به شورای حکام و شورای امنیت کشیده می‌شود.
86.اجازه بازرسی و نظارت منظم شامل دسترسی روزانه به همه بخش های موسسه های مرتبط در نطنز به مدت 15سال
87.نظارت و بازرسی از تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه به مدت 15 سال
88.اجرای کامل کد اصلاحی 1/3 مبنی بر اعلام هر گونه برنامه هسته‌ای به آژانس قبل از آغاز به اجرای آن
89.اقدامات لازم برای حل و فصل موضوعات گذشته و حال (PMD) با آژانس بر اساس توافق محرمانه انجام شده و سازوکار پیش‌بینی شده از جمله در رابطه با پارچین در توافق رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی
90.اقدامات و تسهیلات لازم برای حضور طولانی مدت آژانس
91.ترتیبات لازم برای حضور طولانی مدت آژانس و افزایش تعداد بازرسان طی 9 ماه به 130 الی 150 نفر به مدت 15 سال و بیشتر
92.بازرسی صادرات هر نوع مواد هسته‌ای، تکنولوژی و تجهیزات غنی‌سازی و مرتبط با غنی‌سازی به مدت 15 سال با کسب مجوز از کمیسیون مشترک!
93.دسترسی لازم جهت راست آزمایی فعالیتهای تحقیق و توسعه از سوی آژانس
94.نظارت بر طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده از چاشنی‌های انفجاری چند نقطه‌ای، مدل‌های کامپیوتری برای شبیه‌سازی، وسایل انفجار هسته‌ای، سیستم‌های تشخیص انفجار و چشمه‌های نوترونی هدایت کننده انفجارات
95.فراهم نمودن دسترسی‌های لازم برای رفع نگرانی‌های آژانس از طریق اقدامات شفاف‌ساز که در پادمان و پروتکل الحاقی اعلام نشده است.
96.هموار شدن راه اعمال توطئه از طریق نظارت هماهنگ و هدفمند مثلث آژانس، کمیسیون مشترک و شورای امنیت
97.ورود دبیرکل سازمان ملل متحد به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی  ایران درصورت ادعای اعلام نقض توافق از سوی ایران با توجه به تصریح بعمل آمده در قطعنامه جدید شورای امنیت مبنی بر الزام ایران به اجرای درخواست آژانس
98.ایجاد ناامنی شغلی بعلت حضور مستمر و گسترده بازرسان آژانس که منجر به سلب روحیه خلاقیت و کارآمدی کارکنان می‌گردد.
99.اعمال محدودیت های تسلیحاتی، موشکی و تجهیزات و مواد مربوط در قالب نظارت های هوایی، زمینی و دریایی براساس پیوست 1 قطعنامه جدید شورای امنیت با وجود مفتوح بودن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده 41 فصل هفتم آن شورا
100.تشدید نظام بازرسی براساس مفاد پیوست قطعنامه شورای امنیت و اهرم های نظارتی پیش‌بینی شده در توافق نامه در راستای کنترل منطقه ای جهموری اسلامی ایران
101.امکان تشدید توطئه های مدیریت شده با اتکاء به سه اهرم کلیدی آژانس، کمیسیون مشترک و شورای امنیت در طول دوره 8 ساله انتقال باتوجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کلیه تعهدات خود را در همان چند ماه اول بطور یکجا انجام داده است.
102.امکان سوء استفاده طرف‌های مقابل از عبارات کلی، مبهم و قابل تفسیر در متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
103.ارجاع موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت طی فرآیندی 30 روزه با ادعای هر یک از اعضای 1+5
104.امکان بازگشت پذیری تحریم ها طی فرایند پیش بینی شده درصورت مسکوت ماندن 30 روزه ادعای هریک از اعضای 1+5 در شورای امنیت براساس مواد 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترک و مواد 11 و 12 شورای امنیت
105.ترکیب یک جانبه کمیسیون مشترک متشکل از 1+5 به اضافه نماینده اتحادیه اروپا و ایران به گونه‌ای که بسیار محتمل است ارجاع هر ادعا منجر به صدور رأی علیه جمهوری اسلامی ایران گردد.


-------------------- تمام

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر