کل نماهای صفحه

۱۲ بهمن ۱۳۹۵

گریه ها وحال زار خمینی بعد از زهر آتش بس که مجاهدین به او خوراندند از زبان مهدی خزغلی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر