کل نماهای صفحه

۸ بهمن ۱۳۹۵

اوبا ما رفت آیا لابی های رژیم هم رفتند - حسن داغی ازدولت روحانی و بازسازی لابی رژیم در آمریکا سخن میگوید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر