کل نماهای صفحه

۱۱ بهمن ۱۳۹۵

چرا دژخیمان درزمان حیات خمینی 33000تن ازمجاهدين وديگر زندانيان را قتل عام ومنتظری را از جانشینی خمینی خلع کردند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر