کل نماهای صفحه

۲۴ مهر ۱۳۹۴

ايا مناف طلاس پسر مصطفي طلاس وزير دفاع حافظ اسد بعد از اسد توسط روس روي كار خواهد آمد؟ مصطفي طلاس با روس رابطه بسيار خوبي داشت واز طرفي در اين ويدئو گفته ميشود يك از تابلو ها روي كار آوردن مناف طلاس پسر مصطفي طلاس است از طرفي گفته ميبشود كه طلاس آگاهانه از اسد كناره گرفت كه اين تابلو واحتمال روي كار آوردنش نسوزدمناف طلاس يعود إلى الواجهة من جديد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر