کل نماهای صفحه

۲۴ مهر ۱۳۹۴

برجام #هسته اي وسرانجام خامنه اي ونظام وجام زهر#(قسمت دوم) - يك بررسي كارشناسانه -105 مورد محدودیت مستند به «برجام».

برجام #هسته اي وسرانجام خامنه اي ونظام وجام زهر#(قسمت دوم) - يك بررسي كارشناسانه -105 مورد محدودیت مستند به «برجام».ب- محدودیت‌ها در تحقیق و توسعه و ساخت سانتریفیوژها
27.محدودیت تحقیق و توسعه صرفاً بر روی سانتریفیوژهای IR-4, IR-5, IR-6 ,IR-8  به مدت 10 سال علیرغم پیشرفت‌های سریع علمی و استفاده کشورهای پیشرفته از نسل های نوین سانتریفیوژها با قدرت جداسازی 80 الی 300 سو
28.محدود شدن تحقیق و توسعه صرفاً به تأسیسات هسته‌ای نطنز به مدت 15 سال
29.ممنوعیت تحقیق و توسعه بر روی مواد شکاف‌پذیر در فردو به مدت 15 سال
30.ممنوعیت ورود حاصل تحقیق و توسعه غنی‌سازی به چرخه تولید به مدت 10 سال!
31.انجام آزمایشات بر روی تک ماشین‌های IR-4 و زنجیره ده‌تایی آن به مدت 10 سال!
32.انجام آزمایش‌ها بر روی تک ماشین IR-5 به مدت 10 سال!
33.محدودیت تحقیق و توسعه صرفاً بر روی ماشین‌های IR-6  در قالب زنجیره‌های تا 30 تایی از میانه سال هشتم به بعد
34.محدودیت تحقیق و توسعه صرفاً بر روی ماشین‌های  8-IR در قالب زنجیره‌های تا 30 تایی از میانه سال هشتم به بعد
35.محدودیت در نگهداری و انبار کردن سانتریفیوژهای 8-IR در نطنز در روی زمین و تحت نظارت آژانس
36.محدودیت شدید در تولید سانتریفیوژهای پیشرفته IR-8 و IR-6 به تعداد سالیانه تنها 200 دستگاه از هر نوع در پایان سال هشتم (بدون روتور) و از سال دهم به بعد تولید ماشین به همین تعداد در سال
37.محدودیت بازفرآوری سوخت مصرف شده و تحقیق و توسعه باز فرآوری به مدت 15 سال و بدون قصد ادامه آن (مادام العمر)
38.ممنوعیت استفاده از سایر روشهای پیشرفته جداسازی ایزوتوپی اورانیوم از قبیل روشهای لیزری، نفوذ گازی، الکترومغناتیسی و...
39.محدودیت زمانی در تکمیل تحقیقات بر روی ماشین های سانتریفیوژ IR-2M, IR-4 با استفاده از زنجیره 164 تایی حداکثر تا تاریخ 30 نوامبر 2015 و یا تاریخ روز شروع اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
40.محدودیت انجام آزمایشات بر روی تک ماشین و زنجیره میانی سانتریفیوژهای IR-6 , IR-8 تا نیمه سال هشتم و منع هرگونه آزمایش بر روی زنجیره های بیشتر در طی مدت مذکور
41.ایجاد محدودیت مکانی در استقرار ماشین های سانتریفیوژ و زیرساختهای مرتبط به مدت 15 سال
42.الزام به مخلوط کردن گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های 8-IR و 6-IR با استفاده از لوله‌های جوش‌کاری شده به گونه‌ای که با تأیید آژانس امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد.
43.لزوم اخذ مصوبه از کمیسیون مشترک جهت تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای نسل جدید از طریق مدلسازی کامپیوتری و شبیه سازی در مرحله تست مکانیکی به مدت 10 سال
44.الزام به استقرار سانتریفیوژهای 8-IR در سالن B نطنز که باتوجه به کوتاه بودن سقف آن با مشکل جدی مواجه است
45.اعمال محدودیت در ساخت و تست مکانیکی انواع سانتریفیوژها و لزوم تصویب آن در کمیسیون مشترک
46.محدودیت مکانی در تست غنی‌سازی و مکانیکی سانتریفیوژها صرفاً در نطنز و مرکز تحقیقات تهران به مدت 15سال
47.محدودیت در چیدمان زنجیره غنی‌سازی سانتریفیوژهایIR-8  و IR-6 تا سقف 30 دستگاه تا نیمه سال هشتم
48.منع استفاده ایران از دیگر سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی با وجود پیشرفت های سریع علمی و منسوخ شدن نسل سانتریفیوژهای فعلی طی 10 سال آینده
49.محدودیت در مکان استقرار سانتریفیوژها برای تحقیق و توسعه و یا جداسازی ایزوتوپ های پایدار به مدت 15 سال
50.جایگزینی سانتریفیوژهای خراب شده مربوط به جداسازی ایزوتوژپهای پایدار با چهار زنجیره ساکن و بدون چرخش در فردو که موجب از دست رفتن زخیره سازی سانتریفیوژهای انبار شده در این سایت می‌گردد.
51.محدودیت تست مکانیکی بر روی تا دو ماشین از هرنوع فقط بر روی سانتریفیوژهای IR-1،IR-2M ، IR-4، IR-6، 6S، IR-7، IR-8
52.محدودیت زمانی برای فرآهم نمودن زیرساخت های ضروری برای نصب سانتریفیوژهای 8-IR بعد از 10 سال
53.اعلام موجودی اولیه روتور و بیلوز سانتریفیوژها و مکان های مورد استفاده به مدت 20 سال
54.محدودیت در سطح ذخیره و حفظ 500 دستگاه سانتریفیوژهای 1-IR بجای سانتریفیوژهای که خراب می شوند از طریق تولید سانتریفیوژهای مشابه
55.کند شدن حرکت علم و فناوری هسته ای بعلت ایجاد محدودیت های شدید زمانی، مکانی و عملیاتی در تحقیق وتوسعه
56.محدودیت در تحقیق و توسعه صرفا بر روی سانتریفیوژهای گازی و نادیده گرفتن تحقیق و توسعه در سایر حوزه های علم و فناوری
57.محدودیت صادرات هرگونه فناوری و تجهیزات غنی‌سازی و یا مرتبط با غنی‌سازی شامل تحقیق
58.محدودیت در تحقیق و توسعه بر روی سوخت بر پایه فلز برای راکتور تحقیقاتی تهران با تصویب کمیسیون مشترک به مدت 15- 10 سال
59.منع تولید و تست قرص سوخت، میله سوخت و مجتمع های سوخت برای راکتور بازطراحی اولیه اراک قبل از راه اندازی آن
   ادامه دارد 

قسمت اول را اينجا بخوانيد
 برجام #هسته اي وسرانجام خامنه اي ونظام وجام زهر#(قسمت اول) - يك بررسي كارشناسانه -105 مورد محدودیت مستند به «برجام».

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر