کل نماهای صفحه

۲۳ مهر ۱۳۹۴

خامنه توسط علم الهدي كماكان مرثيه برجام ميخواند- نفوذ با خود برجام است نه بعد از برجام

آخوند علم الهدی: نفوذ با خود برجام است نه بعد از برجام

 

23مهر 94- آخوند علم‌الهدی در ادامه جنگ و جدال باندی بر سر خوردن زهر اتمی، در حاشیه یازدهمین مجمع عمومی حزب فاشیستی مؤتلفه، در جمع خبرنگاران حکومتی در مقابله جویی با باند روحانی - رفسنجانی گفت: نفوذ بعد از برجام نیست و با خود برجام است.

آخوند علم‌الهدی گفت: برجام در این جا از مرحله مجلس هم گذشت و دیگر این مردم هستند که باید در اجرای برجام مقابل نفوذ آمریکا بایستند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر