کل نماهای صفحه

۲۶ مهر ۱۳۹۴

حسين همداني سركرده جنايتكار سپاه قدس ومعاون قاسم سليماني جنايتكاردر سوريه چه كار ميكرد ؟

حسين همداني سركرده جنايتكار سپاه قدس ومعاون قاسم سليماني  جنايت كاردر سوريه چه كار ميكرد ؟.
فيلم کشته شدن ده ها غیرنظامی در ادلب سوریه به وسیله بمب های بشکه ای اين فيلم را ببينيد ومطلب را بخوانيد

اصلي ترين كار حسين همداني آموزش وپروش جنايتكاراني مانند شبيحه وبسيجي هاي جنايتكار در سوريه وحفظ نظام اسد جنايتكار يا عمق استراتژيك نظام استان 35 خامنه اي بود. 
به نيروي هوائي سوريه، ياد، فرمان ودستور ميداد كه براي آواره كردن  زن وبچه سوري وبراي ايجاد بحران پناهندگي هر چه بيشتر بشكه هاي انفجاري بر سر مردم بريزند.
کشته شدن ده ها غیرنظامی در ادلب سوریه به وسیله بمب های بشکه ای .
كليك كنيد


او از نزديك در ربودن وترور وكشتار چهره هاي مردمي وخانواده هاي آنها با اطلاعات هوائي سوريه كه يك باند مافيائي بيرحم وجنايت كار است از نزديك كار ميكرد تا بيشتر از تجربيات نظام كشتار قتل وجنايت خامنه اي بياموزند وعمل كند.
ربودن وتجاوزبه زنان وخانواده هاي نيروهاي مردمي ومقاومت ورزمندگان سوري براي دست كشيدن از مبارزه عليه اسد
حالا وقتي لاجوردي جلاد اوين مدافع وفرد زحمت كش براي ايران جا زده ميشود. 
وقتي صيادشيرازي عامل تسويه ودستگيري واخراج واعدام نيروهاي پرسنل ارتش، جلاد كردستان ،كودتا چي وهمدست جنايتكارسركرده سپاه يعني سبز علي رضائي، قاتل رزمندگان ارتش آزادي در فروغ جاودان، فرمانده خدمت كار وطن نام ميگيرد.و روشنفكران هنرمندان زنان ودانشجويان خراب كار جلوه داده ميشود ،حتما حسين همداني جلاد وقاتل قيام كنندگان 88 كه خواهان سرنگوني نظام بودند وشعار مرك بر اصل ولايت فقيه  يا خامنه اي قاتله ولايتش باطله ،قتل عام كننده ارتش آزادي ايران وارتش آزاد مردم سوريه كه كارش پرتاب بشكه برروي شهرها روستاها ومردم وزنان وكودكان سوري بايد قهرمان جلوه داده شود چون او وهمداني زير سايه خامنه اي همكار وهمراه بوده اند.
اما حرف وعمل مردم وتاريخ هميشه چيز ديگري است ويا پاسخ هاي اتوديناميك نمگذارد جنايتكار بدون مجازات بماند.بقيه هم بايد در اتظار آن باشند وگريزي نيست از جمله قاسم سليماني سركرده همه جانيان حكومت ولايت فقيه
.
اصلا نظام براي همين درست شده است كه تمدن وفرهنگ هزاران سالانه وسمبلهاي آن وقهرماناني كه از ايران وتمدن آن دفاع ميكنند ويران وبرخرابهاي آن كاخ خميني پدر خوانده ارتجاع بنيادگرائي وداعش وسمبلهاي آن مانند لاجوري وصيادشيرازي وحسين همداني را بالا ببرند ولي نتوانستند ومردم دلير ايران سر راه ماشين خون ريز آن پيچيد.


تا همين الان خميني توسط ارتش آزادي دستگيروبا فتح مهران وشعار امروز مهران فردا تهران به حلقومش زهر ريخته شد دق كرد ومرد.


 خامنه اي هم دستگير ودر تله افشاگري اتمي مقاومت ايران افتاد وزهر را خورد ونظام هيچ آينده اي ندارد.

 ودر داخل ومنطقه زبون تر وضعيف تر از آن شده است كه مفت بخواهد ويا بتواند چرنديات ارتجاعي وسمبلهاي آن جنايتكاراني چون حسين همداني را جاي فرزندان انقلابي ايران ويا منطقه جا بزند.
عمق استراتژيك خامنه اي ترك برداشته وحتي اگر در سوريه با كمك جنايتكاران روس، موقتا ،موقعيتي براي اسد كسب كند، بطور استراتژيك تاريخ مصرف بنيادگرائي در حال به پايان رسيدن است وآن روز دور نيست.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر