کل نماهای صفحه

۲۰ مهر ۱۳۹۴

هلاكت پاسدار حسين همداني در سوريه وبهم ريختگي وچند دستگي در سپاه وشبهات وسئوالاتي در رابطه با غيبت قاسم سليماني؟؟؟.

هلاكت پاسدار حسين همداني در سوريه وبهم ريختگي وچند دستگي در سپاه  وشبهات وسئوالاتي در رابطه با غيبت قاسم سليماني؟؟؟.

داشتم خبرهاي سوريه  را دنبال ميكردم به چندين خبر مربوط به جغد سايه نشين نطام قاسم سليماني برخوردم كه دارد به خانواده هاي فلان كشته شده در سونريه ولبنان اينور تا آنور ايران ديدار ميكند عكس گرفته يا پيام ميفرستد كه حتي نه مستيم كه غير مستيم با چند رتبه فاصله به قاسم سليماني مربوط ميشد يا در ضرب المثل هاي ايراني ميگويند يك روزي در زير سايه يك درختي با هم خستگي در كرده بودند .
خيلي گشتم اما كمتر يافتم  رفتم ببينم غير از گشت در فضاي مجازي جائي ديگر از قاسم سليماني اثري در رابطه با كشته شده شدن حسين همداني هست ؟  به چند خبر دروني رژيم برخوردم ، يادتان است كه خبر دروني گفته بود تعداد كشته شدگان ومجروحين همراه همداني به 50 ميرسد ورژيم كتمان ميكند.در ادامه به يك خبر دروني برخوردم كه در يك سايت ايراني زده كه:
حتما بخوانيدواقعا اينها در جبهه گشته شده اند چگونه چرا چيزي بما نميگوئيد ؟ و....استپ زدم ديدم زنجيره اي از اين دلواپسي ها دارد سرازير ميشود ودر جامعه هم وارد شده ومردم هم از اين سئوالات ميكنند ولي ناراحت نيستند ولي از موضع ديگر سئوال ميكنند .


برگشتم به تشيع جنازه پاسدار همداني هر چه بر خلاف دفعان قبل كه با ضرب المثل گوشه اي از آنرا بليان كردم از قاسم سليماني خبري نيست .


جلسه دار وپسرا وبستگان حسين همداني كنار جعفري فرمانده سپاه پاسداران ايستاده اند باز هم از قاسم سليماني خبري نبود.


ديدم در خبر دروني هم همين را ميگويند پاسداري گفته بود: ”حاج قاسم با پسرمقنيه عكس ميگيرد به خانه لبناني ها ميرود با خانواده شهدا عكس ميگيرد يعني همداني از پسرهاي حاج حسين همداني كمتر است ؟


ديدم جواب نميگيرم .


به سئوالات دلواپسان سپاه كه در خبرهاي دروني بود برگشتم به تعداد كشته شده هاي همراه حسين همداني بر گشتم كه مجروح وكشته زياد داشت پاسدار دلواپس گفت


نكنه حاج قاسم هم مجروح شده باشد نكنه شهيد شده باشد چرا خبري ازاو بما نميدهيد ما صبرمان دارد به سميرسد .


پاسدار ادامه داد اگرگناهي داشته وخطائي كرده ويا كسي زيرابش را زده وباز داشت شده ونميتواند بيايد بما بگوئيد چرا به ابهامات وشبهات دامن ميزنيد ؟من كه پاسدارم اينجوري توي ذهنم تهاجم شبهات وسئوالات مختلف مجالي بمن نميدهد ودرگيرم كرده است مردم چي ميگويند؟


بارها بذهنم زد كه چي شد؟ چرا سردار سليماني نيست شهيد شد ؟ در سوريه نكنه با حاج حسين همداني بوده ؟نكنه در سوريه دستگير شده ؟يا مجروح شده بما نميگويد؟ خدا كنه شهيد نشده باشه وبما نميگويند....


اما وقتي خوب دقت كردم ديدم سبز علي رضائي هم در سخنراني مراسم حسين همداني دارد به مردم وبخصوص دلواپسان شقه شده سپاه جواب ميدهد كه پرسيده بودند چرا سوريه چرا اينهمه بها


سبزعلي رضائي گفت كه ما امنيت ما در تهران با جنگيدن در سوريه تامين ميشود نقل به مضمون .


ولي بايد صبر كرد وديد واقعيت چيست ؟وجغد سايه نشين نظام قاسم سليماني دوباه چرا به سايه رفته است ويا...؟


مطالب مرتبط:هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر