کل نماهای صفحه

۱ آبان ۱۳۹۴

خبر فوري محافظ جنايتكار احمدي نژاد در حلب بدست رزمندگان سوري كشته شد.

خبر فوري محافظ جنايتكار احمدي نژاد در حلب بدست رزمندگان سوري كشته شد.

از درون رژيم - با هلاكت حسين همداني در سوريه اختلافات قبلي درون حاكميت وسپاه بر سر ورود روسيه در سوريه اوج جديدي ميگيردعليرغم اينكه  رژيم خامنه اي پيام پيروزي هاي بزرگ را هر روز تكرار ميكند ،اما قطار اجساد پاسداران جنايتكار خامنه اي وقاسم سليماني بطرف تهران مستمرا سرازير است اين بار محافط جنايتكار احمدي نژاد بدست رزمندگان دلير سوريه بهلاكت رسيد .مهم اما ايستادگي ورشادت رزمندگان است .پيروزيهاي مقطعي هم حتي دردي از ولي فقيه خامنه اي كه زهر را ته ته با اوكي برجام خورد دوا نميكنداما سايت الف كه گويا احمد توكلي، خونريز وقاتل دست در آن دارد محافظ احمدي نژاد را حافظ حرم حضرت زينب معرفي كرد وآنرا به عاشوراي حسيني ربط داد معلوم نيست اگر محافظ حرم بود در حلب چه كار ميكرد مگر امير عبداللهيان وولايتي وبروجردي جنايتكاران دست پروره خامنه اي نميگفتند ما در سوريه نفر نظامي نداريم پس اينهمه پاسدار بهلاكت رسيده در سوريه چه ميكردند .
مقاومت وپيروزي از آن رزمندگان سوري ومردم قهرمان سوريه است اگر حتي دير شود دروغ نخواهد شد روز تاريك ظالمان وفجر انقلاب وپيروزي خلقهاي دلير ورزمنده وفدا كار نزديك است.
سايت الف كشته شدن محافظ احمدي نژاد را با دجاليت تمام منعكس كرد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر