کل نماهای صفحه

۱۷ مهر ۱۳۹۴

از درون رژيم - با هلاكت حسين همداني در سوريه اختلافات قبلي درون حاكميت وسپاه بر سر ورود روسيه در سوريه اوج جديدي ميگيرد

 از درون رژيم - با هلاكت حسين همداني  در سوريه اختلافات قبلي درون حاكميت ودرون سپاه بر سر ورود روسيه در سوريه اوج جديدي ميگيرد

خبرهاي دروني رژيم حاكي است كه مدتهاست كه بحث سوريه روي ميز خامنه اي ايست واز آنجا كه خامنه اي زهر اتمي خورده وتوان بريدن موضوعات پيچيده بخصوص بين العربي وبين المللي را ندارد اين موضوع بصورت جدي حدود 3ماهي است كهاز سوژه هاي داغ بيت خامنه اي ميباشد.
اصل موضوع
در رابطه با روسيه واينكه با روسيه چه ميزان ميتوان ويا بايد رفت سپاه را به 2دسته شقه كرده است .
دسته اول ميگويد روسيه شريك خوبي است وميتوان با او تنگاتنگ كار كرد .
دسته دوم ميگويد خير روسيه خائن است وفقط از ما استفاده كرده (مانند يك گاو شيرده ما را ميدوشد) واستدلالات خودشان را دارند ومثالهائي كه مياورند داستان ساليان ،راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر است كه ملياردها دلار از رژيم گرفته وهر بار زير تعهداتش زده است و...
از طرف ديگر خبرهائي در مطبوعات عربي درز كرده كه وقتي پوتين در برابر فشارهاي عربي وامريكا وغرب در رابطه با دخالت نظامي در سوريه قرار گرفت :
شما ميگوئيد رژيم ايران مرا وارد جنگ گرده است رژيم كجا وروسيه كجا؟ من ايران را در هيچ كجا بازي هم نميدهم من منافعي دارم كه از ايران بدست مياورم وتوان مهار وپس زدن او را هم دارم ما تا آنجا كه بتوانيم سپاه ونيروهاي ديگر رژيم را در سوريه جلو مياندازيم كه نيروهاي ما كشته نشود بعد هم اگر به جائي رسيديم او را از موضوعات حساس وبين المللي كنار ميگذاريم طرف حساب من رژيم نيست وبه رژيم هم در سوريه سهمي نخواهيم داد.پوتين گفت رژيم اگر ميتوانست در سوريه كاري كندميكرد مخالفان تا پست لاذقيه آمده بودند جنوب دست آنها بود در شمال هم در حال فروپاشي بودند دمشق در محاصره مخالفان بود وهست در زبداني 3سال است كه رژيم وحزب الله كشته ميدهد وقفل است پس حرف شما درست نيست ،رژيم ايران در سوريه شكست خورده بود ومنهم براي منافع خودم وارد شدم و...
توجه داريد كه واقعيت چيست؟.
 ورود روسيه همانطور كه پوتين گفت بعد از شكست رژيم در سوريه بوده كه وارد سوريه ميشودوآنهم نه بخاطر رژيم يا اسد بلكه بخاطرمنافع اقتصادي ونفت وگاز در درياي مديترانه و...منافع استراتژيكي نظامي در بندر طرطوس در ساحل لاذقيه.
پس رژيم قبل از ورود روسيه در جنگ سوريه شكست خورده بود وهر اتفاقي هم كه بيفتد رژيم بازنده تر خواهد شد .
دلواپسي نيروهاي رژيم وسپاه هم كه اكثر آنها از دسته دوم ميباشند اين است كه روسيه سر رژيم  قبلا بارها كلاه گذاشته ونهايتا رژيم را ول كرده با غرب وآمريكا معامله كرده ونيروهاي رژيم را فروخته است، حالا كه رژيم حسين همداني را دم تيغ داد صداي دلواپسان سپاه وابسته به دسته دوم را در آورده  كه چرا ما بايد براي اسد وروسيه خائن، اين مقدارمايه بگذاريم.
حرفهاي دلواپسان سپاه اين است كه حسين همداني در حلب چرا وچه كارميكرد؟چرا بايد بالاترين فرماندهان سپاه براي اسد كشته وروسيه سود ببرد مگر بارها روسيه بما خيانت نكرد؟

كشته شدن فرمانده بالا سپاه همراه با تعدادي از نيروهايش در سوريه

قبل تر از اين هم داشتيم كه وقتي معاون قاسم بنام پاسدارحميد تقوي در عراق كشته شده بود همين اعتراضات ودلواپسي ها بيرون زده بود ويا وقتي كه محمدعلي الله دادي در جولان سوريه مورد هدف قرار گرفت

ایران کشته شدن یک جنرال سپاه پاسداران را در سوریه تایید کرد

محمد علی الله دادی جنرال سپاه پاسداران ایران که در سوریه کشته شد
محمد علی الله دادی جنرال سپاه پاسداران ایران که در سوریه کشته شد 
همين دسته دلواپسان سپاه دوباره معترض شده بودند.
پيش تر هم اعتراض مشابه اي از دلواپسان سپاه داستيم كه چرا فرماندهان سپاه در سطح معاون قاسم سليماني مانند حميد تقوي

یک فرمانده سپاه پاسداران ایران در سامرا کشته شد

حمید تقوی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، در شهر سامرای عراق کشته شده است. در اطلاعیه سپاه آمده است که این فرمانده "در حین انجام ماموریت مستشاری برای مقابله با تروریست‌های تکفیری و داعش" جان خود را از دست داده است. 

وپاسدارحسيني مقدم

سرتيپ پاسدار “حسيني مقدم“ از بالاترني فرماندهان سپاه قدس در عراق كشته شد
 بايد در عراق كشته شوند بهمين دليل بسياري از نيروهاسپاه در سطوح مختلف ريزش كرده بودند وروحيه باختگي در سپاه به اوج رسيده بود.
اما توجه داشته باشيد ،خامنه اي هم از آنجا كه توان مهار اين گونه بحرانها را ندارد گندم بين دو سنگ آسياب دلواپسان رژيم وسپاه شده است وبشدت زير فشار است .


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر