کل نماهای صفحه

۱۷ مهر ۱۳۹۴

مهم- سرتپ پاسدار حسين همداني مُهره قبلي خامنه اي در عراق كه ديروز در سوريه كشته شد كيست؟


لينك به منبع
خامنه اي بعداز شكست خط اش در عراق، كه حفظ مالكي در پست نخست وزيري عراق و حفظ وحدت در اتحاد شيعه در پيروي از خامنه اي بود، ناچار شد، كاسه و كوزه اين شكست را بر سر گماشته اش سرلشگر پاسدار قاسم سليماني بشكند و براي نفوذ مجددش در عراق مُهر جديد معرفي كند تا شايد مقداري از آب رفته را بجوي بازگرداند. لذا چنانكه در اخبار رسانه هاي عربي خبرش آمد و در درون رژيم   مورد تائيد قرار گرفت، سرتيپ پاسدار حسين همداني بجاي قاسم سليماني گماشته خامنه اي در عراق شد.
سرتيپ  پاسدار حسين همداني  كيست؟
·        متولد سال 1334 (1955 ميلادي) در شهر همدان
·        در بهمن 1357 (فوريه 1979) با پيروزي انقلاب و حاكم شدن خميني عضو شوراي فرماندهي كميته همدان شد.
·        همزمان با  تشكيل سپاه پاسداران در تهران حسين همداني با همفكرانش سپاه همدان را تأسيس كرد. و از اعضاي شوراي فرماندهي سپاه در استان همدان شد.
·        با شروع در گيريهاي مرزي با عراق در سال 1359 ( 1980) به كردستان اعزام شد و از 4 ماه قبل از شروع جنگ ايران و عراق فرماندهي يکي از پاسگاه هاي مرزي در  منطقه سرپل ذهاب را به عهده گرفت. و به سركوب مخالفان رژيم ملايان در اين منطقه  پرداخت.
·        در آذرماه 1360 (دسامبر 1981) سپاه عملياتي تحت نام الفجر را شروع كرد كه حسين همداني بعنوان اولين فرمانده اين عمليات رزمي فرمانده اين عمليات بود.
·        در بهمن 1360  (فوريه 1982) لشگر 27 (ضد) محمد رسول الله با هدف آزاد سازي خرمشهر به فرماندهي پاسداران متوسليان، محمد ابراهيم همت، شهبازي و حسين همداني تشکيل شد. حسين همداني فرماندهي  محورهاي عملياتي اين لشگر شد.
·        مدتي پس از حمله اسرائيل به لبنان در 15 خرداد 1361 (5 ژوئن 1982) لشگر 27 (ضد) محمدرسول الله را عازم سوريه و سپس لبنان کردند. كه حسين همداني بعنوان يكي از فرماندهان اين لشگر بود كه به سوريه و بعد لبنان رفت. يكماه بعداز استقرار اين لشگر در لبنان احمد متوسليان فرمانده اين لشگر  به همراه سه نفر ديگر، دستگير شدند و بدنبال آن  خميني دستور داد اين لشگر به جبهه جنگ با عراق برگردد. كه همداني با اين لشگر برگشت.
·        حسين همداني در چندين عمليات مجروح شد كه لقب جانباز را هم يدك ميكشد.
·        حسين همداني  در عمليات فروغ جاويدان بعنوان يکي از فرماندهان سپاه  در کنار صياد شيرازي عليه مجاهدين در ان جنايات شركت داشت.
·        همداني در زمستان 1368 (اوائل دهه 1990) فرماندهي قرارگاه نجف و لشکر 4 بعثت در غرب کشور را بعهده گرفت. و پس از مدتي  در سال 1369 (1990) رئيس ستاد نيروي زميني سپاه پاسداران شد.
·        حسين همداني از رياست ستاد نيروي زميني به جانشيني نيروي مقاومت بسيج براي سركوب جوانان و دانشجويان منتقل شد در سركوب دانشجويان و مردم در تيرما 1378 (ژوئيه 1999) از فرماندهان سركوب در تهران بود.
·        بدنبال جناياتي كه در تيرماه 1378 در سركوب تهران كرد، خامنه اي او را به فرماندهي لشگر (ضد) محمد رسول الله و فرماندهي قرارگاه ثارالله تهران منصوب كرد كه مأموريت اين قرارگاه و اين نيرو سركوب مردم و قيام هاي مردمي است.
·        حسين همداني در 8 تير 1387 (28  ژوئن 2008) مشاور عالي فرماندهي سپاه (سرلگشر پاسدار محمدعلي جعفري فرمانده سپاه) منصوب شد
·        با تغيير استراتژي در سپاه پاسداران كه تهديد اصلي را قيام مردم در داخل كشور گرفت و سركوب مردم مأموريت اصلي سپاه شد، تغييراتي در سازماندهي سپاه داده شد و سازمان بسيج به فرماندهي سرتيپ پاسدار محمدرضا نقدي تشكيل گرديد كه حسين همداني بدليل تجربياتش در سركوب جاشين فرماندهي سازمان بسيج شد.
·        با اوج گيري قيام در سال 1388 (2009) در ايران، براي سركوب مردم تهران در 23 آبانماه 1388  (14 نوامبر2009) به فرمانده سپاه (ضد) محمد رسول الله مجددا منصوب شد. كه با تجربياتش در سركوب قيام 1378 و تجربيات قرارگاه ثارالله در سالهاي بعد مأموريت سركوب قيام در تهران براي خامنه اي به پيش ببرد
·        با اوج گيري قيام مردم سوريه و تهديد سرنگوني بشار اسد، در 3 ديماه 1390  (24 دسامبر 2011) بعنوان معاون قاسم سليماني (فرمانده نيروي قدس) فرماندهي سپاه قدس در سوريه را بعهده گرفت تا تمامي تجارب سركوبگرانه اش در قيام مردم تهران در سال 1388 و 1389 را عليه ارتش آزاد سوريه و مردم سوريه بكار گيرد. كه تا شهريور 93 در اين سمت بود كه از سوريه به مأموريت جديد در عراق منصوب شد.
·        پاسدار حسين همداني به ادعاي خودش  با نيروهاي علوي سوريه و نيروهاي اعزامي از تروريست هاي عصائب الحق و كتاب حزب الله از عراق و پاسدار تروريست ها از  ايران حزب الله سوريه را در 42 تيپ و 138 گردان شكل داد. و مدعي است كه با اين نيروها بشار اسد را از سرنگوني نجات داده است.
·        چنانكه در اخبار اين روزها آمده حسين همداني از سوريه به عراق منتقل شده تا تروريست هاي موسوم به شبه نظامي در عراق در قالب يك نيروي سركوبگر و تروريستي همانند حزب الله لبنان سازمان دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر