کل نماهای صفحه

۱۱ مهر ۱۳۹۴

كاريكاتور پوتين از خرابه ها وجنازه هاي مماشات برميخيزد ومردم ومقاومت سوريه را قتل عام ميكند

كاريكاتور پوتين از خرابه ها وجنازه هاي مماشات برميخيزد ومردم ومقاومت سوريه را قتل عام ميكند
اورينت نت

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر