با اوجگیری قیام به‌حق توده‌های به جان آمده علیه ظلم، ستم، فساد آخوندی و درحالیکه شهرهای میهن اشغالی یکی پس از دیگری به قیام آفرینان و سازمان پیش تاز آن می‌پیوندند، سپاه سرکوبگر خامنه‌ای در اطلاعیه‌های گوناگون، ضمن کشیدن جیغ بنفش و اعتراف به افزایش حمایت‌های بین‌المللی از قیام ایران، به باندهای در گل مانده حکومتی نسبت به سرنوشت محتوم دیکتاتوری ولی‌فقیه هشدار می‌دهد.
برای نمونه پاسدار آسودی، مشاور عالی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسدارانمی گوید: «زمانی که مریم رجوی رسماً پیام می‌دهد و همه را به میدان فرامی‌خواند این مسأله نشان می‌دهد که خودشان نفر اول در بین آشوب گران حضور دارند». (خبرگزاری حکومتی دانشجو ۱۰ دی ۱۳۹۶)
در نمونه‌ای دیگر روزنامه جوان (۱۲ دی ۱۳۹۶) وابسته به سپاه پاسداران می‌نویسد: «فضای سایبر، کانال‌های ارتباطی چون تلگرام، شبکه (مجاهدین) ابزار و وسایل ارتباطی قرارگاه آشوب با عناصر میدانی در ایران است. دعوت‌های اصلی برای تجمع و آشوب در شهرهای مختلف در محل‌ها و ساعت‌های معین، از طریق همین ابزارها انجام شده است».

همچنین این ارگان خون‌ریز و تا دندان مسلح علیه مردم به جان آمده در مطلبی دیگر اعتراف می‌کند: «سیاستمداران آمریکایی از هر دو طیف چپ (دموکرات) و راست (جمهوریخواه) در تعدادی کم سابقه، در حمایت از موضع ترامپ صف کشیده‌اند، در حالی که حتی برخی پا فراتر گذاشته، خواستار این شده‌اند که رئیس‌جمهور آمریکا به توئیت کردن بسنده نکند. بدنه سیاسی دموکراتها و جمهوریخواهان، تقریباً همگی از توئیت‌های روزانه ترامپ در مورد ایران حمایت می‌کنند».

به یقین به میدان آوردن اوباش بسیجی و سپاه تا دندان مسلح پاسداران از سوی خامنه‌ای طلسم شکسته که مردم بیش از ۷۱ شهر با فریادهای خود، وی را مسئول اصلی تمامی جنایات و غارتگری در ایران خطاب می‌کنند، در حالی است که حکومت و تمامی باندهای به گل نشسته به طرز مسخره‌ای تلاش دارند تا قیام به‌حق مردم را به «عوامل خارجی» نسبت دهد.

شاید مناسب‌ترین پاسخ را روزنامه لوموند چاپ فرانسه به این عربده‌کشی‌های رژیم داده باشد. این روزنامه در مطلبی تحت عنوان «آنکه می‌ترسد حکومت است، نه مردم» می‌نویسد: «آنچه در ایران امروز می‌گذرد یک انقلاب به معنای حقیقی کلمه است».
به یقین این سرنوشت حکومتی جبار و خون‌ریز است که طی سالیان اخیر و با درآمدهای هزاران میلیاردی از منابع ملی و نفت و گاز کشور، مردم ایران را به مرز فقر مطلق و فلاکت کشانده است. خواسته مردم ایران، بر خلاف تمامی دعاوی مشتی دروغگو و ابواب جمع دیکتاتور، همان برچیدن این بساط ظلم و سرنگونی افعی ولایت در ام القرای آخوندی است.