کل نماهای صفحه

۴ بهمن ۱۳۹۶

ثبت اظهارات خامنه‌ای در هراس از مجاهدین و قیام مردم ایران در رکورد کنگره آمریکا

ثبت اظهارات خامنه‌ای در هراس از مجاهدین و قیام مردم ایران در رکورد کنگره آمریکا

ثبت اظهارات خامنه‌ای

ثبت اظهارات خامنه‌ای

روزنامه رسمی‌کنگره ایالات متحده
ثبت اظهارات خامنه‌ای در هراس از قیام مردم
و نقش مجاهدین خلق ایران
۱۹ژانویه ۲۰۱۸
پال گوسار، نماینده کنگره آمریکا:
ولی‌فقیه رژیم ایران به حمایت گسترده مردم ایران
از سازمان مجاهدین اذعان کرد
مجاهدین باید به‌عنوان یک سازمان مشروع مقاومت
به‌رسمیت شناخته شوند
رکورد کنگره آمریکا
کنگره ۱۱۵
دوره دوم
سند شماره ۱۲از مجموعه ۱۶۴
تظاهراتهای ایرانیان
پال گوسار از ایالت آریزونا در مجلس نمایندگان آمریکا جمعه ۱۹ژانویه ۲۰۱۸

آقای رئییس کنگره:من امروز می‌خواهم در مورد وقایع اخیر ایران صحبت کنم. برای سالها چه در آمریکا و چه در جاهای دیگر کسانی درگیر فعالیت برای تغییر سیاست در مورد ایران، از جمله بکار گیری و استفاده از حقوق‌بشر در مورد مخالفان سیاسی رژیم ایران، اقلیتهای مذهبی، وکسانی که به اعتراض برخاسته‌اند بوده‌اند.


در پرتو اعتراضات اخیر و از دست رفتن جان انسانها در حین مقابله (رژیم) با اعتراضات، وقت آن رسیده که ما بر اصل آزادی بیان مجدداً تأکید کنیم. و مانع از دست رفتن جان انسانهای بیشتری شویم.


و نباید این نکته را فراموش کرد که (ولی‌فقیه) رژیم ایران به حمایت گسترده مردم ایران از مجاهدین به‌عنوان سازمان رهبری کننده مخالف این رژیم اذعان کرد. نتیجه این‌که سازمان مجاهدین را باید به‌عنوان یک سازمان مشروع مقاومت به‌رسمیت شناخت. سازمانی با جذبه گسترده بسیار بالا در میان توده مردم. همان‌طور که مجاهدن خلق روشن ساخته‌اند این خواسته مردم است که حکومت فعلی ایران در مورد افراط‌گرایی‌اش مورد حسابرسی قرار گیرد. من آرزو می‌کنم که تصویر بهتری از ایران، به‌عنوان کشوری که در آن حقوق‌بشر و آزادی بیان و اعتراضات محترم شمرده می‌شود، به جهان ارئه شود.
 


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر