کل نماهای صفحه

۱۹ دی ۱۳۹۶

توران مهربان دانشجوی دانشگاه نازلوی ارومیه تحت شکنجه قرار گرفته است

توران مهربان دانشجوی دانشگاه نازلوی ارومیه تحت شکنجه قرار گرفته است


توران مهربان دانشجوی دانشگاه نازلوی ارومیه تحت شکنجه قرار گرفته

توران مهربان دانشجوی دانشگاه نازلوی ارومیه تحت شکنجه قرار گرفته


بنا‌ به گزارشهای دریافتی توران مهربان دانشجوی دانشگاه نازلوی ارومیه که در جریان تظاهرات بازداشت و به دوقوزپله منتقل شده، تحت شکنجه قرار گرفته تا به دروغ اعتراف کند که وابسته به جریانهای سیاسی و به‌اصطلاح نظام، معاند است. در صورتی‌که این دانشجوی حق‌طلب همانند بقیه تنها خود را فریاد زده است.

به‌رغم گذاشتن وثیقه تاکنون با آزادی توران مهربان موافقت نشده و مأموران اطلاعات آخوندی، آزادی وی را به اعتراف به وابستگی به یکی از گروه‌های ضدانقلاب منوط کرده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر