کل نماهای صفحه

۲۳ دی ۱۳۹۶

اعتراف وزارت کشور کابینه آخوند روحانی به ۴۳هزار تجمع اعتراضی در چهار سال گذشته

اعتراف وزارت کشور کابینه آخوند روحانی به ۴۳هزار تجمع اعتراضی در چهار سال گذشته


سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور کابینه آخوند روحانی

سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور کابینه آخوند روحانی


سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور کابینه آخوند روحانی به گسترش اعتراضات طی چهارسال اخیر اعتراف کرد. وی روز شنبه 23دی گفت: از ابتدای دولت روحانی تاکنون ۴۳هزار تجمع اعتراضی برگزار شده است. با محاسبه این آمار طی چهارسال گذشته هر روز حدود 30حرکت اعتراضی علیه دیکتاتوری‌ آخوندی صورت گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر