کل نماهای صفحه

۲۶ دی ۱۳۹۶

نشست پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران

نشست پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران


نشست پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران

نشست پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران


پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران متشکل از “سازمان خبات کردستان ایران”، “کومله زحمتکشان کردستان”، “حزب دموکرات کردستان ایران”، “کومله زحمتکشان کردستان ایران” و “حزب دموکرات کردستان” برای بحث و تبادل نظر پیرامون تحولات و اعتراضات جاری در شهرهای مختلف ایران نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع مشخص در قبال تحولات احتمالی آینده، روز سه‌شنبه نوزدهم دیماه در قرارگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان تشکیل جلسه دادند.

وب سایت «کردستان و کرد» در گزارش خود زیرعنوان «نشست پنج حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران»، از جمله می‌نویسد: «اعتراضات کنونی توده‌های مردم ایران، فزون بر آن که به‌لحاظ گستردگی جغرافیایی و مشارکت وسیع خلق‌های ایران در آن، با دیگر اعتراضات مردمی در سال‌های گذشته تفاوت دارد، از این جهت نیز که توده‌های مردم ایران این بار تمامیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و صرف‌نظر از اختلافات و تقابل جناح‌های درون‌حکومتی، خواستار سرنگونی این رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دینی هستند،بی‌مانند است. هر چند علت اصلی و اساسی این اعتراضات و آمدن مردم به خیابانها، وضعیت ناگوار اقتصادی و فقر و تنگدستی کنونی است که زحمتکشان و توده‌های فرودست جامعه را جان به لب کرده‌است، با این وصف مردم به‌دلیل ناامیدی از برون‌رفت از این فلاکت، به این نتیجه رسیده‌اند که این رژیم فاسد مسبب اصلی پدید آوردن این وضعیت است و برای رهایی از این وضعیت، چاره‌ای جز سرنگون ساختن این حاکمیت نیست».

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر