کل نماهای صفحه

۷ بهمن ۱۳۹۶

۱۱هزار میلیارد پول گاز دریافتی از مردم، به خزانه نرفته است! - رسانه های حکومتی:

۱۱هزار میلیارد پول گاز دریافتی از مردم، به خزانه نرفته است! - رسانه های حکومتی:رسانةحکومتی رجانیوز ۵بهمن نوشت: گزارش تفریق بودجة سال ۹۵ که توسط دیوان محاسبات منتشر شده، نشان می‌دهد، یک میلیارد دلار از پول نفت، واریز نشده، ۳۱۰ میلیون دلار پول نفت گم شده، ۱۱ هزار میلیارد پول گازِ دریافتی از مردم هم، به خزانه نرفته است!
در همین حال، روزنامةحكومتي شرق ۵بهمن از یک فساد ۱٫۵ میلیاردی در شهرداری رژيم در تهران خبر داد و نوشت که شهردار وقت رژیم در تهران، به حسینه‌يی که تحت کنترل یک مداح حکومتی بوده تحت عنوان کمک مالي ۱٫۵ میلیارد تومان پول پرداخت كرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر