با اوجگیری روند وحشیانه دستگیری های کور علیه قیام کنندگان در شهرهای کشور، اکنون بسیاری از خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی در شبکه های مختلف اجتماعی پرده از «مسموم کردن» عزیزان خود در سیاهچالهای دیکتاتوری ولی فقیه برداشته اند.
ابعاد این اقدام ضد انسانی که به یقین در تضاد آشکار با روح و جوهر تمامی کنوانسیون های مدنی و حقوق بشری می باشد، در حالی است که یک نماینده مجلس رژیم ضمن اعتارف به گوشه ای از آن گفت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حال‌شان را بد می‌کرده». (سایت حکومتی دولت بهار ۲۶ دی ۱۳۹۶)
واقعیت در لابلای این اعترافات همان وجود شکنجه و تلاش شکنجه گران خامنه ای برای قتل و سربه نیست کردن قیام کنندگان می باشد، امری که طی هفته های گذشته با بالا رفتن آمار اخبار دروغین مبنی بر «خودکشی» اسیران موجب نگرانی شدید سازمان های حقوق بشری و مردم ایران شده است.

همچنین ابعاد این وضعیت وخیم ضد انسانی بحدی است که پاره ای از باند های حکومتی نیز ضمن به جان هم افتادن، تلاش می نمایند تا موضوع را تنها محدود به «چند مورد» و بی اهمیت جلوه دهند. تازه ترین سخنان خزعلی و سپس به تمسخر کشیده شدن وی از سوی باند احمدی نژاد، خود بهترین بینه بروجود سیستماتیک بودن و زجر کش کردن زندانیان اسیر و در بند می باشد.

دراین رابطه حمید بقایی از باند احمدی نژاد ضمن به سخره گرفتن سخنان خزعلی به وی از جمله توصیه کرده است: «هر چند آقای خزعلی از نظر سیاسی نقطه مقابل ما هستند و علیه ما بسیار سخن گفته اند، اما از منظر اسلامی و انسانی به ایشان توصیه می نمایم در صورت بستری شدن؛ از خوردن داروهای‌ بی‌نام‌ و‌ نشان جداً خودداری کنند!».

بدین سا ن در یک جمعبندی اجمالی می توان با قاطعیت به این نتیجه رسید که سربه نیست کردن زندانیانی سیاسی و بویژه جوانان و نوجوانان قیام کننده، اکنون به موضوع محوری در دستگاه قضائیه و دولت آخوند روحانی که متولی دادگستری و نیروی سرکوبگر انتظامی در کشور می باشد، تبدیل شده است.

پیشتر نیز شورای ملی مقاومت (۲۵ دی ۱۳۹۶) در گزارشی به جامعه جهانی نسبت به روند قتل و کشتار دستگیر شدگان در زندان های رژیم وبویژه آمار «خودکشی» های دروغین رژیم، هشدار داده بود. در این اطلاعیه از جمله با اشاره به دو مورد جدید، آمده است: «سارو قهرمانی اهل سنندج در روز ۱۳دیماه (۳ژانویه) ناپدید شد. به دنبال پیگیریهای خانواده اش عوامل اطلاعاتی رژیم در سنندج جمعه شب ۲۲دیماه خبر مرگ فرزندشان را به آنها دادند».
کیانوش زندی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی از دانشگاه سنندج که از روز ۱۴دیماه ناپدید شده بود، پیکرش در روز ۲۴دیماه (۱۴ ژانویه) توسط اطلاعات سنندج تحویل خانواده‌اش شد. دژخیمان اطلاعات به خانواده این شهید گفتند که او در تظاهرات کشته شده است؛ اما وجود آثار شکنجه بر بدن کیانوش رسواگر جلادان اطلاعات رژیم است».