کل نماهای صفحه

۱۶ دی ۱۳۹۶

۱۰ روز اعتراضات در ایران: مردم چه می‌گویند

۱۰ روز اعتراضات در ایران: مردم چه می‌گویندتاکید رسانه های دولتی و مقامات حکومتی ایران به پایان گرفتن تظاهرات و
اعتراض های مردمی، با تکذیب هائی مواجه شده است که بخشی از آنها دیشب
در برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا مستقیما توسط بینندگان این
برنامه نیز مطرح شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر