کل نماهای صفحه

۱۱ دی ۱۳۹۶

پنجمین روز قیام ایران برای سرنگونی ولایت فقیه فاسد وخونریز وپاسداران آدمکش

پنجمین روز قیام ایران  برای سرنگونی ولایت فقیه فاسد وخونریز وپاسداران آدمکش

پنجمین روز قیام ایران - شعار سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن - ۱۱دی ۹۶ +‌ فیلم

◄:57 1396

زندانی سیاسی علی معزی

همزمان با اوجگیری قیام مردم ایران، توطئه علیه زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ

◄ 1396/10/11 - بنا‌ به گزارشهای دریافتی صبح روز یکشنبه ۱۰دی ماه زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی که در ...

درگیری در سنندج

درگیری در سنندج - ۱۱دی ۹۶ +‌ فیلم

◄ 1396/10/11 - - ... ...

میدان انقلاب

پنجمین روز قیام ایران - تظاهرات میدان انقلاب - ۱۱دی ۹۶ +‌ فیلم

◄ 1396/10/11 - - ... ...

قیام تاکستان

درگیری با مزدوران و شلیک گلوله در تاکستان - ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 5:29:31 1396/10/11 - ... ...

قیام ماهشهر

پنجمین روز قیام ایران - ماهشهر - ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 5:26:22 1396/10/11 - ... ...

میدان انقلاب تهران

پنجمین روز قیام ایران - تظاهرات در میدان انقلاب - ۱۱دی ۹۶ +‌ فیلم

◄PM 5:23:25 1396/10/11 - - ... ...

شعار مرگ بر دیکتاتور در تهران

شعار مرگ بر دیکتاتور در خیابان ولیعصر - ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 5:19:12 1396/10/11 - ... ...

کرج  11 دی

پنجمین روز قیام ایران - کرج؛ با شعار مرگ بر خامنه‌ای - ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 5:04:45 1396/10/11 - ... ...

دهلران 11دی

پنجمین روز قیام ایران - دهلران؛ شعار بسیجی داعشی - ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 4:45:54 1396/10/11 - ... ...

ایذه - 11 دی

پنجمین روز قیام ایران - ایذه - درگیری مردم با مزدوران نیروی انتظامی - ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 4:40:31 1396/10/11 - ... ...

شروع تظاهرات در قهدریجان 11 دی

پنجمین روز قیام ایران - قهدریجان - ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 4:28:45 1396/10/11 - ... ...

به کنترل گرفتن خیابانها در ممسنی

پنجمین روز قیام ایران - نورآباد ممسنی - درگیری جوانان با مزدوران و به دست گرفتن خیابانها ۱۱دی ۹۶ + فیلم

◄PM 4:18:12 1396/10/11 - ... ...

قیام جوانان شاهین‌شهر

آتش زدن و شعار دادن در شاهین‌شهر - ۱۰دی ۹۶ + فیلم


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر