کل نماهای صفحه

۱۵ دی ۱۳۹۶

پاسخ سخنگوی مجاهدین در اسلو به امیر لشگر پوشالی و آماده فرار: شعارهای ((بی‌شرف، بی‌شرف)) مردم را به گوش بگیر و در یک گوشه بمیر! + فیلم

پاسخ سخنگوی مجاهدین در اسلو به امیر لشگر پوشالی و آماده فرار: شعارهای ((بی‌شرف، بی‌شرف)) مردم را به گوش بگیر و در یک گوشه بمیر! + فیلم


سخنگوی مجاهدین - اسلو-min

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر