کل نماهای صفحه

۱۵ دی ۱۳۹۶

سخنگوی مجاهدین در اسلو خطاب به آخوند خاتمی با تأکید بر این‌که هرگز از گندم ری دوباره نخواهد خورد، به‌نقل از خمینی یادآوری کرد: خفه بسه! + فیلم

سخنگوی مجاهدین در اسلو خطاب به آخوند خاتمی با تأکید بر این‌که هرگز از گندم ری دوباره نخواهد خورد، به‌نقل از خمینی یادآوری کرد: خفه بسه! + فیلم


سخنگوی مجاهدین - اسلو-min

سخنگوی مجاهدین در اسلو خطاب به آخوند خاتمی
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر