کل نماهای صفحه

۸ آذر ۱۳۹۵

کنفرانس بزرگ پاریس جنبش دادخواهی وعدالت برای ایران وسوریه با حضور خانم مریم رجوی ، شخصیتهای بین المللی وشاهدانی از ایران تحت حاکمیت ملاها.

کنفرانس بزرگ پاریس جنبش دادخواهی وعدالت برای ایران وسوریه  با حضور خانم مریم رجوی شخصیتهای بین المللی وشاهدانی از ایران تحت حاکمیت ملاها.


در این کنفرانس که در نوع خود بی نظیر بود همراه با حضور خانم مریم رجوی پریزیدانت شورای ملی مقاومت وجایگزین  ملاهاچندین سوژه بسیار قابل توجه ای را مد نظر قرار داد.
1-  ابتدا جنایات علیه بشریت در حلب را که در زیر نگاه های بین المللی وطرف حساب های مدعی حقوق انسان وقوانین بین المللی  روزانه صورت میگیرد محکوم گردید.


در این کنفرانس که با تلاشهای خانم مریم رجوی ومقاومت ایران برگزارش شد از شخصیت های ائتلاف سوریه دعوت گردید که صدای مردمشان باشند وعدالت برای سوریه وایران را با هم فریاد کنند.
2-  شاهدانی از ایران در این کنفراس شرکت داشتند که یا شاهد قتل عام های سال 67 بئدند ویا خود وخانواده هایشان یا اعدام ویا هم اکنون در زندانند.

3- شخصیتهای بین المللی این کنفرانس از فرانسه واروپا نیز برای فراخوان خانم رجوی وجنبش دادخواهی از خون شهیدان قتل عام شده های سال67  گرد هم آمده بودند وگفتند ما صدای همه قربانیان خشونت های ملاهای ایران هستیم وتا محاکمه این جنایتکاران با شما خواهیم بود
4- نمایشگاهی بزرگ ابعاد جنایات ملاها را در سالن موتوآلیته به نمایش گذاشت که توجه بسیاری از حاضرین، شخصیتها ورسانه ها را بخود جلب نمود.
اسکای نیوز العربیه الغد .چند رسانه عربی هم برنامه های زنده خود را تهیه وپخش نمودند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر