کل نماهای صفحه

۱۸ آبان ۱۳۹۵

خمینی باید قلم تمام مطبوعات را می شکستیم! تناقض حرف روحانی فریبکار با امام دجال وضد بشرش


خمینی  باید قلم تمام مطبوعات را می شکستیم! تناقض حرف روحانی فریبکار با امام دجال وضد بشرش
....خميني تنها شش ماه بعد از انقلاب در ۲۶ مرداد ۱۳۵۸ در سخنرانی عمومی خود گفت:«...اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می‌خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم ... اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌کردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌کردیم، یک حزب! و آن حزب الله، حزب مستضعفین و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می‌کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشان ننشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل می‌کنيم»......
اما روحانی با فریب کاری تمام دارد اعدام میکند قلم ودست ها را میشکند وذبان ها را میبرد زیر فشار جنبش دادخواهی فریب کاری میکند که خود ونظامش جنایتکار ولی فقیه را در ببرد
«از قلم شکسته و دهان بسته چه کاری ساخته است؟ نشکنیم قلم‌ها را به بهانه‌های واهی، نبندیم دهان‌ها را با بهانه‌های غیراساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه باشد. امنیت امروز برای ما اصل است اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت ساخته و یا حفظ می‌شود که تفنگ هم به جای خود لازم است. اما قلم چه؟ اما بیان؟ و اما فرهنگ؟»

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر