کل نماهای صفحه

۱۴ آبان ۱۳۹۵

جنگ خیابانی رزمندگان وتصرف مجموعه آپارتمانی 3000 وکشیده شدن جنگ به داخل حلب...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر