کل نماهای صفحه

۳ آذر ۱۳۹۵

حتما ببینید - حتی زمان جنگ هم قانون حاکم است رزمنده داریم قاتل نداریم

  حتما ببینید - حتی زمان جنگ هم قانون حاکم است رزمنده داریم قاتل نداریم
اورینت نت
العنف الجنسي هوغير قانونيفي زمن الحرب، ليس كل شيء مباحاً.  للحرب أيضاً قوانين. مقاتل لا قاتل العنف الجنسي هوغير قانوني

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر