کل نماهای صفحه

۲۶ آبان ۱۳۹۵

یک خبر بسیار خوب بعنوان استارت خوب از طرف کنگره آمریکا برای مردم ومقاومت سوریه ویک زهر تلخ دیگر به کام خامنه ای

یک خبر بسیار خوب بعنوان استارت خوب از طرف کنگره آمریکا برای مردم ومقاومت سوریه ویک زهر تلخ دیگر به کام خامنه ای


بنا به گزارش ائرینت نت 
کنگره آمریکا درست بین رفتن اوبا ما وآمدن ترامپ مسقلا یک قانونی را به تصویب رساند که دو محور اساسی داشت 
1-دفاع از مردم سوریه در برابر تجاوزات ، کشتار وجنایات جنگی اسد.
2-محکوم کردن وتمدید مجازات 10 ساله ایران که حامی اصلی اسد میباشد (خامنه ای بود که تا بحال او را در قدرت حفظ کرده است).
این قانون به قانون سیزر معروف است که کنگره علاوه بر حمایت از شهروندان سوریه  وعلیه اسدکه این قانون را تصویب کرد،علیه حامیان اسد یعنی ایران وروسیه نیز تحریمها ومجازاتها را ادامه دار نموده است که البته در برابر اینکه اوباما با سو استفاده از اختیاراتش تصویب این قانون را بلوک کرده بود مجازاتهای حامیان اسد نیز کم وکم تر میشده است این یک استار خوب میباشد .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر