کل نماهای صفحه

۸ آذر ۱۳۹۵

نمایشگاهی برای سی امین سال تاسیس بنیاد فرانس لیبرته ،بنیاد مادام میتران بانوی اول فرانسه در زمان میتران یار وغمخوار اشرفیان وخواهر، مریم رجوی در مقاومت ایران

نمایشگاهی برای سی امین سال تاسیس بنیاد فرانس لیبرته ،بنیاد مادام میتران بانوی اول فرانسه در زمان میتران یار وغمخوار اشرفیان وخواهر، مریم رجوی در مقاومت ایران
این نمایشگاه در شهرداری منطقه 10 فرانسه بر پا شد وخانم مریم رجوی همراه با تعداد زیادی از شخصیتهای فرانسوی و...در آن شرکت کردند آقای بکه ودکتر صالح رجوی هم ایشان را همراهی نمودند


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر