کل نماهای صفحه

۲۰ آبان ۱۳۹۵

علیرغم بمبارانهای جنایتکارانه روسیه در حلب رزمندگان تا شکستن محاصره حلب ...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر