کل نماهای صفحه

۱۶ آبان ۱۳۹۵

چند رویداد بزرگ تاریخی را در زیر بخوانید

260 ميلادي : ايران؛ تنها ابرقدرت جهان


ايران افشاگر -

روز 7 نوامبر260 ميلادي، «شاپور اول» _از پادشاهان ساساني_ طي مراسمي در شهر «تيسفون» در برابر «والرين» امپراتور روم و ژنرالهايش كه در جنگ به اسارت ايران در آمده و بر دست و پايشان زنجير بود؛ ايران را تنها ابر قدرت جهان اعلام كرد. سپس فرمان داد صحنة زانو زدن «امپراتور در زنجير» را در

1293 خورشيدي: ورود نيروهاي عثماني به آذربايجان

روز 16 آبان 1293 خورشيدي،در پي ورود نيروهاي «روسيه» به «ايران»، در اين روز نيروهاي عثماني با مستشاران آلماني خود به وارد «آذربايجان» شدند. قدرتهاي بزرگ منطقه‌يي و بين‌ا‌لمللي در نخستين ماههاي شروع «جنگ جهاني اول» اقدام به نفوذ در خاك ايران كردند.

1917 ميلادي :فتح كاخ تزار و انقلاب بلشويكي

روز 7 نوامبر1917 ميلادي ،نيروهاي بلشويك و گاردهاي سرخ در اين روز وارد كاخ زمستاني تزارها در «سن پترزبورگ» شدند و درحالي‌که رزم‌ناو «اورورا» به اطراف كاخ گلوله ميزد به عمر دولت موقت روسيه به رياست «كرنسكي» پايان دادند. سپس مردم و دستههاي ديگر «گارد سرخ» تلفنخانه، 2 پادگان نظامي شهر و ادارات دولتي را

1917 ميلادي :اشغال غزه در جنگ جهاني اول

روز 7 نوامبر1917 ميلادي ،بهدنبال شكست «آلمان» و متحدين اين كشور در «جنگ جهاني اول», نيروهاي «بريتانيا» منطقه غزه در «فلسطين» را كه جزيي از امپراتوري عثماني بود تصرف كردند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر