کل نماهای صفحه

۱۵ دی ۱۳۹۶

سه پیام آقای مسعود رجوی در رابطه با قیام مردم دلیر ایران وپاسخ سخنگوی مجاهدین در اسلو به امیر سرلشکر پوشالی آماده فرار وخاتمی جنایت کار


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر