کل نماهای صفحه

۱۱ دی ۱۳۹۶

 قیام ایران ،قیام برای سرنگونی  سر جمع کلیه اطلاعیه های شورای ملی مقاومت ایران را در لینک های زیر کلیک کرده وبخوانید ومنتشر نمائید


اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

به آتش کشیدن خودروهای حوزه علمیه تاکستان


شهادت دست کم ۱۲ تظاهر کننده توسط پاسداران طی دو روزهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر