کل نماهای صفحه

۳ آذر ۱۳۹۴

خبر فوری - ترکیه یکی از هواپیماهای روسی را در شمال سوریه سرنگون ورزمندگان سوری خلیان آنرا باسارت گرفتند

خبر فوری - ترکیه یکی از هواپیماهای روسیه را در شمال سوریه سرنگون ورزمندگان سوری خلیان آنرا باسارت گرفتند

بنا به گزارش تلویزیون الجزیره هواپیماهای ترکیه یک هواپیمای روسیه را در شمال سوریه سرنگون کردند ومعارضین ترکمان سوریه خلبان آنرا به اسارت گرفتند.هنوز تا این ساعت روسیه موضع خاصی نگرفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر