کل نماهای صفحه

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

اعترافات  علی عبود سرهنگ خلبان سوری که در شمال سوریه اسیر شده بود


اعترافات  علی عبود سرهنگ خلبان سوری که در شمال سوریه اسیر شده بود


فیلم را اینجا ببینیدهمینجا کلیک کنید

جنایت علیه بشریت در سوریه قبل از ورود نظامی روسیه درسوریه وآغاز فصل جدیدی از خشونت افسار گسیخته وهیستریک  وزیر پا گذاشتن تمامی مرز سرخها وحتی تمامی قوانین بین المللی  توسط پاسداران جهل وجنایت خامنه ای آغاز وتا امروز همراه با روسیه ادامه دارد.
در این رابطه بیشتر بدانید وببینید
حسين همداني سركرده جنايتكار سپاه قدس ومعاون قاسم سليماني  جنايت كاردر سوريه چه كار ميكرد ؟.
فيلم کشته شدن ده ها غیرنظامی در ادلب سوریه به وسیله بمب های بشکه ای اين فيلم را ببينيد ومطلب را بخوانيد


در این رابطه میخواهیم به گوشه ای از اعترافات سرهنگ خلبان علی عبود که در حال بمباران مردم وشهرهای  شمال لاذقیه مورد اصابت قرار گرفت واسیر شد را پخش کنیم .بخشی را هم که بصورت تصویر است را نشان دهیم .
علی عبود اعتراف میکند که:
1- ایران وروسیه به اسد سلاح میدادند ومیدهند ونیرو های پاسدار وبسیجی ومزدوران افغانی وپاکستانی وعراقی ولبنانی برای کشتار مردم میفرستد.
2- عبود خلبان اسیر گفت 80درصد خلبانها علوی هستند
3- عبود گفت ما میدانستیم 90درصد بمبارانها روی مردم میاندازیم
وهر بشکه انفجاری ممکن است 1000نفر زن وکودک را بکشد،چه بسا هم این کار را هنوز هم بیشتر از قبل انجام میدهند.
این فیلم را هم ببینید
کشته شدن ده ها غیرنظامی در ادلب سوریه به وسیله بمب های بشکه ای .
4-  علی عبود خلبان اسیر گفت هواپیما ها وهلیکوپترها
(ما ) یعنی اسدعلیه مردم گاز کلور میزدند
5- بشکه های انفجاری  هم حاوی گاز کلر هم بودند
6- بشکه های انفجاری در فرودگاه حما وتعداد از فرودگاه ها  شمال هم ساخته  میشود
7- فرودگاه حمیمیم سوریه که در اختیار روسیه است قبلا در دست پاسداران بوده ودر همه جای سوریه هم بصورت مستشاری هم نظامی وهم رزمنده وپاسدار دیده شدند.
8- فرودگاه های جنوبی اسد که بشکه های انفجاری میسازند ودر بمبارانهای کور ودیوانه وار شرکت میکردند شامل فرودگاه السین در تدمرفرودگاه خلخله در اطراف دمشق درست بین تدمر والسویدا فرودگاه شعله نزدیک سویداهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر