کل نماهای صفحه

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

مقاومت ایران: تماس روحانی با اسد پرده از شراکت رژیم ایران در جنایت جنگی برمیدارد
سایت الوئام 22 فروردین 96
«محمد محدثین رئیس کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران در یک اظهار مطبوعاتی گفت که تماس روحانی رئیس جمهور جنایتکار آخوندها با دیکتاتور سوریه و حمایت تام و تمام وی از یک جنایتکار جنگی پرده از دو واقعیت برمیدارد: اول اینکه رژیم ایران در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و کشتار در سوریه شراکت دارد و ثانیاً هر دو جناح رژیم آخوندی مانع اصلی سقوط بشار اسد در 6سال گذشته بوده اند... »

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر