کل نماهای صفحه

۱۵ فروردین ۱۳۹۶

بمباران شیمیائی اسد وپاسداران در خان شیخون ادلب جنایت علیه بشریت

بمباران شیمیائی اسد وپاسداران در خان شیخون ادلب جنایت علیه بشریت
وقتی سکوت ومماشات با نظام خامنه ای واسد ادامه میابد ولایت فقیه خون ریز جری تر میشود وبا عروسک دست نشانده اش اسد جنایتکار دست به کشتار بیشترکودکان وزنان بیگناه میزند .نظام اسد به همکاری پاسداران دست به یک جنایت دیگر در ادلب زده اند آنها با گاز سارین مردم ،زنان وکودکان بی گناه خان شیخون در استان آزاد شده ادلب را هدف قرار دادند تعداد قتل عام شدگان با گاز شیمائی از 400کشته وزخمی تجاوز نموده است در میان کشته شدگان از کودکان یکماه ودر سنین دیگر تا زنان مسن نیز دیده میشوند .

فیلم های دلخراش قابل پخش نمیباشند وفقط به چند عکس اکتفا میکنیم

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر