کل نماهای صفحه

۱۵ فروردین ۱۳۹۶

هواپیماهای اسد بکمک پاسداران اطفال وزنان خان شیخون ادلب را با گاز ساریین قتل عام کردند طائرات النظام تستهدف خان شيخون بغاز السارين السام

هواپیماهای اسد بکمک پاسداران اطفال وزنان خان شیخون ادلب را با گاز ساریین قتل عام کردند

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر