کل نماهای صفحه

۱۰ فروردین ۱۳۹۶

ژنرال ووتل رئیس سنت کام : باید شیوه های مختلف مختل کردن فعالیت‌های ایران را بررسی کنیم


ژنرال ووتل رئیس سنت کام : باید شیوه های مختلف مختل کردن فعالیت‌های ایران را بررسی کنیم

ژنرال ووتل: باید شیوه های مختلف مختل کردن فعالیت‌های ایران را بررسی کنیم


بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا در خلیج فارس و آسیای مرکزی روز چهارشنبه گفته است، ایران یکی از بزرگترین تهدیدها برای ایالات متحده است و این کشور اقدامات بی‌ثبات کننده خود را در منطقه افزایش داده است. وی همچنین خواستار بررسی شیوه های مختلف برای مختل کردن فعالیت های ایران در منطقه شده است.

به گزارش "رادیو فردا" ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، (سنتکام) که در کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره صحبت می کرد، اظهار داشت: باور دارم ایران در منطقه خاکستری دست به اقداماتی می زند. این منطقه، محدوده‌ای است که در برگیرنده ناحیه رقابت عادی کشورها و همچنین درگیری علنی است.

این ژنرال آمریکایی تصریح کرد که ایران از این منطقه به شکل‌های مختلف سوء استفاده می کند و ازابزارهایی مانند؛ تسهیل کمک‌های مرگبار،‌ نیروهای نیابتی، یا فعالیت‌های سایبری در این منطقه استفاده می کند.

طبق این گزارش حوزه فعالیت و مسئولیت «ستاد مرکزی آمریکا» در برگیرنده منطقه وسیعی از خلیج فارس تا آسیای مرکزی است که ۸۰ هزار نیرو نظامی را فرماندهی می کند. این ستاد هدایت عملیات علیه گروه حکومت اسلامی، داعش، در عراق و سوریه و همچنین طالبان در افغانستان را برعهده دارد.

ژنرال جوزف ووتل تصریح کرده است: مامی بایست فرصت هایی را که براساس آنها می توانیم فعالیت‌های (ایران) را از طریق نظامی یا سایر شیوه ها مختل کنیم، مورد ارزیابی قرار دهیم. ما باید مترصد فرصت هایی باشیم که می توانیم بر اساس آنها فعالیت‌های آنها ( ایران) را افشا کنیم وبه خاطر اقداماتشان آنها را پاسخگو کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر