کل نماهای صفحه

۷ فروردین ۱۳۹۶

باز هم یک پاسدار سردار با حمله قلبی مرد - پاسدار سردارحسین اردستانی صبح امروز بر اثر حمله قلبی و در هنگام ورزش درگذشت.


باز هم یک پاسدار سردار با حمله قلبی مرد - پاسدار سردارحسین اردستانی صبح امروز بر اثر حمله قلبی و در هنگام ورزش درگذشت.


البته صنعت ایست قلبی سکته قلبی وحمله قلبی صنعتی است که در رابطه با افراد سرشناس مزاحم بیت خامنه ای وتوسط اطلاعات سپاه ویا سعید امامی ها بکار گرفته شده ومیشود
اگر یادتان باشد احمد خمینی وخود رفسنجانی ونحوه مرگ آنها در خبرهای اول حمله قلبی وسکته قلبی اعلام شده است وبسیاری از موارد دیگر حتی در قتل های زنجیره ای هم واژه ایست قلبی زیاد بکار رفته است وسپاه ستار بهشتی راهم با شکنجه گشت وگفت با ایست قلبی در گذشت و...
اماافکار نیوز هم در رابطه با پاسدار اردستانی اینجور نوشت

سردار حسین اردستانی صبح امروز بر اثر حمله قلبی و در هنگام ورزش درگذشت.

به گزارش افکارنیوز، سردار حسین اردستانی صبح امروز بر اثر حمله قلبی و در هنگام ورزش درگذشت.
وی در سال‌های اخیر رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بود.
آخرین پروژه کاری که وی شخصا آن را دنبال می‌کرد پروژه تاریخ شفاهی محسن رضایی بود که در سال 944 اولین جلد آن منتشر شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر