کل نماهای صفحه

۱۰ تیر ۱۳۹۵

موشک تاو رزمندگان سوری در حما چندین افسر بلند پایه اسد را هدف قرار داد

موشک تاو رزمندگان سوری در حما چندین افسر بلند پایه اسد را هدف قرار داداستهداف ضباط وعناصرالنظام على حاجزالضهرة بصاروخ تاو في ريف حماة

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر