کل نماهای صفحه

۸ مهر ۱۳۹۷

کلنل محمدتقی‌خان پسیان و رضاشاه ودومقاله از وضعیت رژیم وآخرین مقاله هم دختران، پای دار قالی یا تحصیل! کلیک کنید وبخوانید

گزیده مقالات

  • پای دار قالی و محروم از تحصیل...
  • آخرین مقاله هم

    به‌گفته معاون وزارت آموزش و پرورش رژیم در سال جاری تحصیلی ۱۵۱هزار و ۴۶دختر از تحصیل بازمانده‌اند ...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر