کل نماهای صفحه

۷ مهر ۱۳۹۷

به‌یاد معصومه عضدانلو و سینه‌های رازدار مجاهدین - به‌یاد ثریا ابوالفتحی، زنی که همراه طفل به‌دنیا نیامده‌اش تیرباران شد - حماسه ۵مهر و پایان «شاه سطان ولایت» و در هم شکستن لیست تروریستی وزارت خارج آمریکا

 به‌یاد معصومه عضدانلو و سینه‌های رازدار مجاهدین  - به‌یاد ثریا ابوالفتحی، زنی که همراه طفل به‌دنیا نیامده‌اش تیرباران شد - حماسه ۵مهر و پایان «شاه سطان ولایت» و در هم شکستن لیست تروریستی وزارت خارج آمریکا- گزیده مجاهد


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر