کل نماهای صفحه

۲۶ آذر ۱۳۹۵

کوچ اجباری ساکنان حلب شرقی 24عكس - جنايت عليه بشريت ونسل كشي در زير نگاه جامعه جهاني در قرن بيست ويكم

کوچ اجباری ساکنان حلب شرقی  24عكس - جنايت عليه بشريت ونسل كشي در زير نگاه جامعه جهاني در قرن بيست ويكم


 روز گذشته حلب نظاره‌گر صحنه‌ی آغاز ترک سرسخت‌ترین شهروندان خود بود. ساکنانی که در یکی از مرگبار‌ترین برهه‌های تاریخی شهر و در میانه‌ی سال‌های بمب‌های بشکه‌ای، خوشه‌ای، آتش‌زا و گاز کلر نیز خانه‌های خود را رها نکرده بودند و تن به پناهجویی نداده بودند. 
 شهروندان حلب، جان‌به‌دربرده از کشتار بدست ائتلاف ایران-اسد-روسیه، خانه و کاشانه خود را پشت سر گذاشتند و با برداشتن مهم‌ترین تعلقات خاطر خود از وسائل زندگی و حیوانات خانگی، در پی سرنوشتی نامعلوم راه آوارگی را در پیش گرفتند.
 ازفيسبوك گزارش حنگ با 24 عكسهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر