کل نماهای صفحه

۱۱ دی ۱۳۹۵

سال نو مسیحی برهم وطنان مسیحی وبر همه مبارک باد سال 2017 امیدوارم سال صلح برای جهان وسال سرنگونی ملاهای ایران باشد

سال نو مسیحی برهم وطنان مسیحی وبر همه مبارک باد سال 2017 امیدوارم سال صلح برای جهان وسال سرنگونی ملاهای ایران باشد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر