کل نماهای صفحه

۱۸ مرداد ۱۳۹۵

جنایت علیه بشریت پرتاب بمبهای فسفوری روی مردم ادلب قصف بقنابل الفوسفور على مدينة إدلب

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر