کل نماهای صفحه

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

هلاکت یکی دیگر از پاسداران اعزامی خامنه‌ای در سوریه

هلاکت یکی دیگر از پاسداران اعزامی خامنه‌ای در سوریه


پاسدار علی نظری که از سرکردگان تیپ ویژه شهرستان جهرم بود در حومه حلب به هلاکت رسید.
علیرضا صحرائیان فرماندار رژیم در جهرم با اعتراف به هلاکت رسیدن این پاسدار اعزامی به سوریه برای مشارکت در کشتار مردم بی‌گناه این کشور گفت ”وی از اهالی بخش کردیان شهرستان جهرم بود “.
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم هم با مخابره خبر به هلاکت رسیدن این سرکرده سپاه نوشت که او ششمین پاسدار به هلاکت رسیده در سوریه از جهرم می‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر