کل نماهای صفحه

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

اطلاعيه – ایران: اعدام شهرام امیری، کارشناس هسته یی به دستور خامنه ای براي زهر چشم گرفتن از سايرين

اطلاعيه – ایران: اعدام شهرام امیری، کارشناس هسته یی به دستور خامنه ای براي زهر چشم گرفتن از سايرين

دژخيمان رژیم آخوندی شهرام امیری کارشناس هسته یی را در روز ۱۳مرداد ۱۳۹۵ به دستور خامنه ای ولي فقيه ورشكسته نظام پس از هفت سال زندان حلق آويز كردند. این جنایت كه خبر آن توسط خانواده شهرام اميري منتشر شد، در حالی صورت گرفت که قضاييه آخوندي او را به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» به ۱۰سال زندان و پنج سال تبعید محکوم کرده بود.
شهرام امیری 38 ساله كه از كارشناسان دانشگاه صنعتی موسوم به مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع بود در سال۸۸ به آمريكا رفت و ظاهراً به اين كشور پناهنده شد. رژيم آخوندي با گروگان گرفتن و اعمال فشار بر خانواده اش و با فريبكاري و وعده هاي دروغين او را در سال ۸۹ به ایران بازگرداند و برخلاف وعده هاي قبلي او را به زندان برد.
خامنه اي با اعدام جنايتكارانه شهرام اميري در صدد ايجاد رعب و وحشت در ميان متخصصان و كارشناسان اتمي است كه به ویژه پس از برجام به فكر ترك كشور نباشند. به خصوص كه رژيم آخوندي در محاصره بحرانهاي گسترده داخلي و بين المللي و با گسترش نارضايتي و مخالفت عمومي با ريزش بيسابقه یي در صفوف نيروهاي خودي مواجه است.
شهرام اميري يكي از متخصصان برجسته اتمي رژيم در حالي به چوبه دار سپرده می شود كه پيش از اين رژيم آخوندي سازمان مجاهدين و مقاومت ايران را به دروغ به ترور متخصصان اتمي رژيم متهم مي كرد.
مقاومت ايران با تأكيد بر اينكه فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي حفظ سلطه ننگين خود از هيچ جنايتي رويگردان نيست و به هيچ كس رحم نمي كند، بار ديگر بر ضرورت ارجاع پرونده جنایتهای اين رژيم به شوراي امنيت ملل متحد و مشروط كردن روابط با اين رژيم به توقف اعدامها تأكيد مي کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
17 مرداد ۱۳۹۵ (7 اوت ۲۰۱۶)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر